Diplomat Nøkkelskap

Diplomat nøkkelskap leveres med justerbare krokrader i høyden. Digital kodelås. Brukerkode programmeres med fra 4 - 16 siffer. Masterkodegaranti. Batterier byttes enkelt fra fronten av skapet uten behov for nødnøkkel. Klargjort for fastbolting hvor bolter følger med i leveransen.