Hylleskap Franz Jäger

FG godkjente samt sertifisert etter norm EN 1143-1. Franz Jæger sikkerhetsskap gir en god sikring og trygg oppbevaring av verdisaker mot innbrudd, nasking og annen ytre påvirkning. Modeller med brannisolering er presentert spesielt. FG - godkjente sikkerhetsskap er ment for oppbevaring av særskilt tyveriutsatte gjenstander samt godkjent for oppbevaring av våpen og ammunisjon. Er påkrevet i hht. norsk lov for oppbevaring av våpen.