F.W.S.S våpen system

F.W.S.S er et profesjonelt utviklet system med tilpassede løsninger for individuell lagring av både håndvåpen, rifler og tyngre våpen. Hvert enkelt våpen kan låses til våpentralle, i våpenskap eller på veggmontert "våpenrack". Benyttes i våpenforretninger, hos politiet og større våpenlagre hvor fleksibilitet er avgjørende.