Franz Jäger FG skap

Alle skapene på disse sidene er FG godkjent og beregnet til oppbevaring av håndvåpen, vitale deler samt andre verdigjenstander som gull, smykker, sølvtøy etc.