Diplomat nøkkelskap KC 64 (40 kroker - digital kodelås)