Deponi / seddelboks (Box E) med digital kodelås og tidsforsinkelse.