Franz Jäger våpenskap FJ 12/24 Exl med digital kodelås.