Diplomat Nøkkelskap KC 64 (64 kroker - digital kodelås)