Franz Jäger jubileumsmodell FJ 25/40 FG våpenskap. Kampanje fritt levert.