Franz Jäger FG våpenskap for håndvåpen FJ 70 Exl m/mekanisk kodelås.