FJ 162 LG innbruddstestet - ECB, brannsikkert verdiskap for dokumenter og data.