FJ 315 LG innbruddstestet - ECB, brannsikkert verdiskap for dokumenter og data.