Franz Jäger FJ 25/40 for håndvåpen / vitale deler m/Digital Kodelås