FJ 50 LG innbruddstest - ECB, brannsikkert verdiskap for dokumenter og data.